PODMIENKY poskytovania záruky - TTDent - Trnavská zubná klinika

Andreja Žarnova 8089/13, 917 02 Trnava

Klinika pre celú rodinu
Volajte

+421 910 333 016

Ordinačné hodiny

Pon-Pia: 9:00 - 19:00, Sob: Na objednávku

PODMIENKY poskytovania záruky

Dĺžka a plynutie záručnej doby sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Záručnú dobu v každom prípade pre Pacienta stanoví lekár v závislosti od:

 • klinickej situácie;
 • prítomnosti alebo neprítomnosti sprievodných ochorení, ktoré priamo alebo nepriamo môžu spôsobiť zmeny v zuboch a tkanivách okolo nich;
 • dodržania liečebného plánu Pacientom odporúčaného lekárom.

V každom prípade záručná doba v porovnaní s priemerom môže sa skrátiť alebo predĺžiť.

Ak v stanovenej lehote sa zistia nedostatky, Pacient by mal kontaktovať iba túto zubnú ambulanciu. Pokiaľ zistené nedostatky nesúvisia s porušením záručných podmienok Pacientom, Zubná ambulancia vadu bezplatne odstráni alebo prácu vykoná znova.

Nároky Pacientov podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa je možné uplatniť počas záručnej doby za predpokladu, že pacient dodržiaval odporúčania lekára.

Reklamácie nebudú akceptované, ak dôjde k porušeniu nasledujúcich podmienok:

 • absolvovanie preventívnej prehliadky každých 12 mesiacov;
 • absolvovanie profesionálneho čistenia u dentálnej hygieničky – každých šesť mesiacov alebo iné termíny určené lekárom;
 • oprava vady vykonanej Zubnou ambulanciou sa vykonáva iba v tejto ambulancii;
 • okamžité kontaktovanie/ alebo návšteva Zubnej ambulancii v prípade nepríjemných pocitov alebo porúch v mieste vykonanej liečby;
 • poskytnutie výpisu zo zdravotnej karty, röntgenové snímky z iných liečebných zariadení v prípade, ak obrátite sa na nich za účelom urgentného stomatologického ošetrenia.

Záručné povinnosti neuplatňujú sa v prípade zistenia alebo výskytu choroby vnútorných orgánov u pacienta počas záručnej doby, ako aj zmeny fyziologického stavu (tehotenstvo, dlhodobé užívanie liekov, škodlivé vonkajšie vplyvy), ktoré priamo alebo nepriamo vedú k zmene zubov a okolia tkanivá.

Záručná doba zaniká v prípade ak Pacient neabsolvuje pravidelnú preventívnu prehliadku alebo dentálnu hygienu v stanovených lehotách bez upozornenia do 24 hodín alebo systematického porušenia procesu liečby ak Poskytovateľ nerozhodne inak.

V prípade, ak pri schválení Liečebného plánu Pacient trvá na vykonaní zákroku (výkone ošetrení), ktorých pozitívne výsledky sú veľmi pochybné alebo efekt zákroku nebude stabilný, ako aj vtedy, keď Pacient chce uspokojiť neštandardné estetické preferencie, záruka sa nevzťahuje a Pacient napíše písomné vyhlásenie o vzdaní sa záručných povinností a že bol poučený o možných negatívnych dôsledkoch.

Záručná doba (okrem recesie ďasien) na estetickú obnovu a výplň z ľahkého polymérového kompozitu je 1 rok, priemerná životnosť je 5 rokov. Záručná doba na ortopedické konštrukcie (okrem recesie ďasien) je 3 roky (plastové korunky – 1 mesiac), životnosť je 5 – 7 rokov.

Pri nesprávnej ústnej hygiene – záručná doba sa skracuje o 50%.

Záručná doba začína plynúť dňom poskytnutia zdravotnej starostlivosti (od dátumu ukončenia liečby zuba, fixácie protézy v ústnej dutine), ktorá je zaznamenaná v Zdravotnej karte a účtovných dokladoch.

Pre určité druhy ošetrení z dôvodu ich špecifikácie nie je možné stanoviť záručné lehoty a priemernú životnosť. Záruka sa nevzťahuje na:

 1. ošetrenie a plnenie koreňových kanálikov (endodontické ošetrenie);
 2. profesionálna dentálna hygiena;
 3. naloženie obväzu, dočasne plomby;
 4. ambulantné chirurgické zákroky (resekcia vrcholu koreňa, extrakcia zuba, zavedenie implantátu atď.);
 5. liečbu parodontózy (zápal ďasien a okolitých zubných tkanív);
 6. bielenie zubov.

Naše garancie:

Pri ošetrení a vyplnení koreňového kanálika:

 • skúsenosti ukazujú, že pri liečbe koreňového kanálika dosiahne sa priaznivý výsledok v 90% prípadov.
 • je potrebné vziať do úvahy, že výsledok liečby v každom prípade závisí nielen od jeho kvality, ale aj od všeobecnej reakcie vášho organizmu a stavu zubného systému.

Pri zavedení implantátu:

 • úplné hojenie implantátu v 97,5% prípadov. V prípade odmietnutia implantátu počas prvého roku – reimplantácia je bezplatná (výmena implantátu na náklady kliniky, ktorá nezahŕňa hmotné zabezpečenie chirurgického zákroku).
 • vyšetrenie a zváženie celkového zdravotného stavu pred implantáciou s cieľom zistiť možné kontraindikácie;
 • použitie certifikovaných titánových implantátov od popredných zahraničných spoločností;
 • bezbolestné zavedenie;
 • kontrola nad procesom prihojenia.

Pri extrakcií zuba:

 • bezbolestnosť;
 • použitie najmodernejších „šetrných“ chirurgických metód.